Моля, изчакайте
Електронно съобщаване и призоваване Република България

Достъп до Електронно съобщаване и призоваване

В портала имате възможност да прегледате електронните копия на Вашите призовки и съобщения. Чрез портала са достъпни само документите на съдилищата, технически свързани с портала.

Достъп до конкретно електронно дело и призовките и съобщенията по него в системата могат да получат единствено страните и техните представители (определени по силата на закона или чрез упълномощаване), но само след тяхното изрично писмено волеизявление. Достъпът се управлява (разрешава, променя или спира) от компетентния за съответното дело съд, чрез попълване и подаване на писмено искане за това.

Достъпът в системата се осъществява с помощта на потребителски профил, защитен с потребителско име, представляващо Вашия адрес на електронна поща и парола. Веднъж създаден, този профил се използва за всички Ваши настоящи и бъдещи дела и съответните съобщения и призовки по тях, независимо от това кой съд е компетентен да ги разгледа.

За да бъде създаден Ваш собствен профил за достъп в системата, е необходима регистрация в портала.

Системата извършва автоматично уведомяване на електронна поща при извършване на процесуални действия, като например Електронно призоваване или изпращане на съобщения. За получаване на електронни призовки и съобщения чрез системата е необходимо изричното писмено съгласие на лицето, изразено чрез попълване на писмено заявление на място в компетентния съд по съответното дело.

Моля да имате предвид, че през портала са достъпни само данни и документи, изпратени и заредени в системата от съответния съд, компетентен по Вашето дело. Ако има пропуски или неточности, моля да потърсите съдействие там.